งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 2561

พระปฐมเจดีย์
ภาพจาก thailandtourismdirectory

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 2561

       จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561                       ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม > เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

    องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นับเป็นเจดียที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี สร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเนื่องด้วยการทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โบราณจึงได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างนัดหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียนและของหอม เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จึงนับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่งเพื่อช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนไว้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไป                                                                                             โดยพระปฐมเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยครอบองค์ที่ 1 ที่ 2  ของเดิมไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2396 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 164 ปี

ภาพจาก nkpt

โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561

          ภายในงาน จะมีการออกร้านแสดงสินค้าและการออกร้านมัจฉากาชาด ของสำนักงานเหล่ากาชาดนครปฐม และเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้าและเกษตรกรนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายแก่ประชาชนอีกด้วย

ภาพจาก ททท
ภาพจาก shutterstock

อ้อ…อย่าลืมแต่งกายสุภาพกันด้วยนะคะ !!

ผ้าถุงลายแมท

 

ข้อมูลประกอบจาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/activity/detail/itemid/21448